Zbierka básni 2021 – 2023

fredderika rose - zbierka basni

MODLITBA
V našej krásnej ZEMI
aj modlitba zázrakov hniezdi.
Mení tvár.
Zdá sa mi … že
Za zázrakmi cnie sa aj
mne, tebe už
a tak „ Modlitbu „ hádžem do košiara!
Nedá mi … duša zdá sa … v národe už
plače.
Čože to dneska
za hrozby strašia na celej planéte?
Klope už vari HROZBA SMRTI za
dverami?
Nedá sa mi myslieť inak.
A preto … aj ja chcem zasiať hoc …
malý zázrak.
V pierku vlastnej moci mysle.
A tak – ako inak?
Modlitbu vkladám do básne.
Ja – ty – prosím zbožne.
Chtiac – či nechtiac aj.
A vzorne.
Bez BÁZNE !

BOH
mi snáď pomáha vrúcne.
Vraví v duchu každý si.
A preto si musím ja, či ty
poukladať
hodvábne šaty MOCI aj
do vlastnej skrine.
Tie správne slová
“ Hľadám u BOHA “ .
Neustále v mysli víria mi.
Ukladám PERLY v slovách.
Len tie úprimné.
Miesto gorálok
do náhrdelníka vkladám ich
BOŽE DAJ!
Ten vzácny POKLAD!

OBJEKTÍV
Hľadím
očami na vábny svet.
Pozorujem kvietie, zeleň,
hviezdy, nebe. Celú rotu hviezd.
Vidím svetlo … i tú tmavú tmu.
Vyzerá jak mora strašidelná.
Bojím sa jej azda?
Áno – zlá, veľmi zlá je tá mocná pani.
Aspoň vyzerá tak.
Vzhliadam …
ponáram sa do hviezdneho svetla.
Malý voz – veľký voz … nachádzam ťa!
A … pýtam sa
na otázky z NEBA!
Prečo more v svete búri sa?
Prečo hrozby
na náš svetadiel tlačia sa?
Prečo?
Sto-krát prečo pýtam sa.
A odpovedí stále nieto.
Hľadám …
Hviezdne roty,
čo strážia nebeské brány.
Áno.
Odpovede znajú
tie plaché hviezne dámy.
Ale – vylučujú rany!
Zdá sa,
že mám nad nebeským plánom
nadhľad.
Vidím svetlo – hurá!
Je to láska.

Cítim …
ten vnútorný, úžasný pocit.
Si mojho srdca “ MOHYLA “!
Pozorujem
svätojánsku mušku!
Oči neplačú už. Zmier!
Sú mojim, tvojim nábojom žitia.
Svetlom.
Morom.
Oceánom.
Živou vodou.
Kráľovstvom ZEME a NEBIES!
Tá mohykánska žiara iara
osvecuje. Verne.
A pohltila celú ma.
MILUJEM ŤA BOŽSKÉ SVETLO!
Milujem ťa OBJEKTÍV!
Milujem tie SVETELNÉ JAVY!
Svetlo ZEME, NEBA!
Objektív!
Si svetlom mojich, tvojich očí.
Život – milujem ťa!
Nech
slnko zasvieti v očiach
verne nám.

OCHRANA BOŽIA
Pane Bože,
prosím vzorne.
Odostri oponu odpovede!
V celom svete.
A … odpoveď vlož do sŕdc.
Len tú správnu.
Úsmev na pery ľudstva vlož!
Vyry do skaly jeho pevnosť!
Odkroj kúsok z koláča,
polož na stôl hojnosti.
Nasýť ľudský bôľ!
Zmeň bolesť na radosti.
Aj moje líca v tvári sa už smejú.
Aj tie tvoje ožívajú.
Natrvalo
sa do osudu DEJÍN zapíšu.
Zázraky TY BOH sám
radšej vykonaj!
Ty – BOH SVETADIELA.
Niekedy sa aj
slzy radosti od šťastia
objavia.
Prekrývajú tajomnú tvár.
Šťastie neraz vrtkavé je.
A … KOLESO ŠŤASTENY
udá
iný, správny smer!
Je to správne?
Príde naozajský ZÁZRAK!
Príde!
… áno príde nový prídel.

Ty „ BOH ZEUS „
Príď ako hostiteľ.
Ako mocný vládca sveta.
Vládca Olympu!
Ty si mocnnosť sama.
Nebojíš sa
ani HROMU, ani BLESKU!
Ani NEBIES!
Zaveď prosím …
poriadky vo svete tom šírnom.
Nech
slnko zasvieti
v očiach verne nám.
Ty si vládca všetkých BOHOV – vraj!
Rozkáž teda!
Veď si vládca ľudí – v každom kraji aj!
Prikáž,
nech nie je nijaká bieda.
Nech
tvoja pohostinnosť zavládne vo svete.
A … úsmev nechýba v nijakej tvári.
Si vládca života!
Vládca osudov!
Urob ZLOM … a poriadok nastoľ!
Bez pištoľov.
Ty si ochránca zákonov a poriadku.
Tak… ochráň náš mocný svet!
Aj …
Všetkých nás.

PROSBA
Pane Bože, prosím vzorne.
Odostri oponu … odpovede!
Odpovedz!
Bude MIER?
Stručne odpovedz hoc …
svoj ortieľ odkáž.
A … odpoveď vlož do sŕdc.
Celého sveta.
Ale – len tú správnu prosím!
Úsmev
na pery ľudstva daj.
Nech je vrytý priamo do skaly!
A zotrvá naveky.
Vo všetkých nás.
Odkroj
kúsok z koláča hojnosti
A polož na stôl.
Nasýť bôľ ľudstva!
V domove – i v obydlí sveta.
V krásnom kraji.
Oživ … ľudské srdcia.
Ich Bôľ!
Na radosť zmeň.
Čo najskôr.

ÚSMEV
Líca v tvári sa už
smejú.
Aj tie tvoje, moje ožívajú.
Niekedy sa
aj slzy radosti od šťastia
objavia.
Prekrývajú tvár.
Hoc šťastie neraz vrtkavé je.
A … KOLESO ŠŤASTENY
udá iný, ten správny smer!
Príde naozajský “ ZÁZRAK ” Viem.
Príde? … áno príde nový prídel.
BOH ZEUS príde …
a ochráni náš mocný svet!
Aj …
Všetkých nás. V plnej miere.
Natrvalo sa do osudu DEJÍN zapíšu.
“ Zázraky “
radšej “ TY BOH “ sám
dobrovoľne zázraky vykonaj!
Bez rozboru. – Bez vojen.
Ty – BOH SVETADIELA.
S dobrým úmyslom konaj.
A sám!

CELEBRITA
Ktože je to?
Príklad každej doby?
A či len pre niekoho
„ divadelná maska“ ?
Hovorí sa …
človek osobitého mena.
A či …
krehká vnímavá duša svetadiela?
Pre spoločnosť „ vzor „.
Možno pre niekoho aj
„ závisť mena“.
Veď nielen celebrita …
ale aj …
prostý človek bez rozdielu …
by mal každý deň
niečo krásne počuť.
Aspoň
zvučnú pieseň a vložiť do srdca.
Hoci len
jednu báseň napísať, či prečítať.
Rozprávku.

Uvidieť,
alebo namaľovať
čo len jednu krásnu maľbu,
či zaspomínať na vedeckú prácu.
Zaspievať krásnu melódiu.
Uvidieť fotoalbum doby.
Pretvárať svet.
Rásť
vedomosťami až k hviezdam.
Do výšin smerovať.
A tak snáď …
novou „ celebritou doby
, a VZOROM „ …
razom sa stať!
Pravá celebrita nehrdí sa
… „ ničím „, čo do vienka dostala .
Ale … ďakuje deň čo deň BOHU
za „ zvláštny vzácny Boží DAR „
To je pravá „ celebrita „ ,
jej vnútorná perla doby,
Jej vnútorný raj“
ĎAKUJEM za dar!

ZAČIATOK A KONIEC
Zub času sa zasekol.
Odišli slzy.
Radosti.
Smútku, či bolesti.
Slzy
naplnených i nesplnených snov.
Slzy
nevinnej detskej radosti.
I kresbičky.
Slzy
plné gorálok detských snov.
Odišiel život.
Utiekol sťa voda.
Ten vzácny krásny dej boja.
Ten môj.
Čarovný. Plný farebných SNOV.
Odišiel.
A už sa nevráti.
Cesty späť niet.
Viem,
ide o prirodzený ľudský jav.
Aj ten ..
ten môj život lúči sa.
Nenávratne stratil azda dej?
Vydal som sa na novú púť.
Snáď pozriem sa na Vás zhora.
Zo scenérie BOHA.
Stretol som vílu.
Víta ma
v novom, krajšom šate.
Vidím
púť nových farebných ideálov.
A teším ja, či ty sa.
Pre všetkých Vás
ten farebný dôkaz.
Tým, čo milovali ste

Viem …
Spomienky
ponechávam tu.
Na našej krásnej ZEMI.
Pre Vás
detičky moje
odovzdal som
farebný a trblietavý odkaz.
Už si svetom lieta!
Pre všetkých Vás
ten farebný dôkaz.
Tým, čo milovali ste
môj ľudský šarm.
Áno – viem.
Svieca moja dohorela.
Odchádzam vdiaľ.
Čo som mohol – odovzdal som.
Všetkým Vám.
Veď …
všetko má svoj ZAČIATOK.
A správny KONIEC.
ZBOHOM. Lúčim sa.
Mal som Vás rád.
Už nastal čas ODÍSŤ!
Odchody a príchody
tvoria novú spleť.
Už sviečka mojej duše dohorela.
Len láska
v mojej komnate zostárla,
ale … navždy zostala.
Pre Vás
detičky moje
odovzdal som
farebný a trblietavý odkaz.
Už si svetom lieta!
Ach!
Posledná zastávka života …

môj ľudský šarm.
Áno – viem.
Svieca moja dohorela.
Odchádzam vdiaľ.
Čo som mohol – odovzdal som.
Všetkým Vám.
Veď …
všetko má svoj ZAČIATOK.
A správny KONIEC.
ZBOHOM. Lúčim sa.
Mal som Vás rád.
Už nastal čas ODÍSŤ!
Odchody a príchody
tvoria novú spleť.
Už sviečka mojej duše dohorela.
Len láska
v mojej komnate zostárla,
ale … navždy zostala.
Zvonec
ohlásil koniec mojej dúhy deja.
Do scenára som veď
zapísal spomienky zlom.
Zapíše sa aj ten môj dej do hviezd?
Priznávam …
Smrť je veľká dáma.
A bez vyzvania prichádza.
Rýchlo a sama!
Smrť – to mrzké slovo
je azda to jediné
a správne riešenie hádanky žitia.
Smrť
je ako opakujúci sa
fenomén dneška,
Je ako súčasť života.
V každom srdci bije.
Zlomom života a smrti je.

striasa ma!
Života, ktorý rýchlo prekypel
cez okraj bytia.
Nebeské brány už otvorili sa.
FANFÁRY už zvučia.
Počujem Vás.
ŽIVOT … mal som ťa rád!
Zvonec
ohlásil koniec môjho svetla.
Mojej dúhy deja.
Do scenára som veď
zapísal spomienky zlomu.
Zapíše sa
aj ten môj dej
do správnych hviezd?
Veril som v BOHA. Jak sa patrí.
Konal v skutkoch viery.
V detských snoch som živil sen.
Spomienky odchádzajú so mnou.
Nebeské brány už otvorili sa.
ODCHÁDZAM!
ŽIVOT … mal som ťa rád!
Taký som bol!
“ JA “

POSOLSTVO SLOBODY
Vzlietni …
mocný orol!
Lietaj slobodne.
V radosti.
V mocnosti svojich krídel.
A – na starosti zabudni.
V radosti i v strasti vydrž boj!
OROL – vyleť
priamo do nebeských výšin.
Posolstvo v odkaze zanes.
Pre svet a raj na Zemi
hľadaj “ SLOBODU ! “
Zasievaj
semená v regióne a údoliach sveta.
Preleť
cez nebeské brány! a …
Odnes …
Bez rozdielu v plátkoch chleba.
Darček pre svet
v podobe torty
rozdávaj.
Daj ho ľudstvu
bez ohľadu na rasu.
Orol, prosím hľadaj …
ten pravý večný raj pre ľudí.
Bez rozdielov rasy …
tu na Zemi…
Umocni sa reťaze moci a slobody.
Zamávaj krídlami,
nech sa rozplynie hnev sveta.
A slnce
nech sviežo zasvieti.
Prines
ovocie slobody v sladkom košíku
ako kráľ.
A odovzdaj mocný POHÁR.
Širemu svetu ponúkni
zdravé a sladké posolstvo aj.

V podobe dobra, lásky, odpustenia.
Ja, ty …
celému svetu v rovnakej miere
núkam tento koláč ZEME.
Áno. Bez rozdielu rasy
pošli slobodu do zelených záhrad.
Bielych osád.
Prines.
Pozdrav slobody darovaný slnkom.
Ty – kráľovský vládca,
Ty – bojovník moci na svete, vraj.
Len tie
vzácne semená slobody
na svet pošli z výšky.
Rovným dielom rozdaj.
S vierou –
nech je DOBRO zvíťazí.
A ostane pevne zakorenené v kraji.
Naveky.
To je ten dar.
V podobe slobodnej vôle.
Tu – na šírej zemeguli
Nech národy neplačú.
Nech nasledujú
správny krok na Zemi.
Orol – ty drž uzdu nad svetom!
A drž
v ruke ten správny vánok slasti.
Bojujme za ňu len verne!
Šírme lásku vo svete … na dlhú dobu.
” SLOBODA ” sa
do sveta spravodlivo rozšíri aj sama.
Nech je teda tá neskrotná
„SLOBODA“
tá vzácna DÁMA skrotená naveky.
A je výsledkom
odomknutého
“ KĽÚČA SVETA “ !

MOC A SLÁVA
NÁŠICH SŔDC
Drahý PANE.
Daruj …
“ LÁSKU “ celému svetu
Spoj nás …
len ty…
poznáš náš hlboký hlas.
Zažeň …
smäd a bolesť,
Aj bolesť v dušiach.
Nech v nich žiari
„ POKOJ A MIER “.

POZNANIE
Človeče …
žiješ v svete poznania.
Žiješ v svetle drahokamu.
Pozoruješ zdroj onoho svetla?
OBRAZ nevšedný – vzácny
objavuješ v svete. V nádhere svetla.
Hľadí na nás triezvo.
Je to vari LÚČ slnca priamo z NEBA?
Pokladnicu ducha nosím ja, ty verne.
Túžbou dobra, lásky,
odpustenia sa vykúpajme v rieke.
Žiaru vypúšťam aj v mrzké mraky.
I keď si bez GROŠA v mešci.
Avšak …
mysli MYSLITEĽ vzácny:
Čo len toliar zvolíš darom podarovať …
Si … BOHÁČ väčší, jak sa zdá.
A oceňujem – Boháčom ducha sa môžeš
kedykoľvek stať … a verne slúžiť
druhým, BOHU i sebe.
Taký je to FAKT!
Človekom verným sa stať.
Tak – stúpaj!
Po rebríku SLÁVY k výšinám rovno.
Po zvuku hlasu zberaj
sladké ovocie.
I zbožný zlatý klas.
Bez ostrieho HLASU! Bože daj!
Už sa neostýchaj človeče, nemaj boj!
Buduj života základy na zámku …
aspoň pre začiatok morálky.
Hoc len v mláke otázok!
A … vlastný HRAD DOBRA, LÁSKY,
OSVIETENIA … vybuduj!
A tak kráčaj. Po rebríku slávy.
Nezmýľ sa v oku. Ani v správnom kroku.
Človeče – uver!
Vztýč hlavu a už sa viac nepýtaj!

SNÍVAM SEN
V kráľovstve
starodávnej spomienky.
Snívam
o žiare hodvábneho slnka.
Snívam
o žiare slnka.
V zlých aj dobrých časoch
snívam
O morskej panne.
So srdcovou pečaťou na hrudi,
čo hrdlo zviera.
V škrupine spomienok
Prenášam
svoj sen k životu.
Zdá sa, že…
– SEN – je zrazu
VÍŤAZOM.
V oku…
sa mužovi javí sťa obraz ženy.
Som ja tá snivá žena?
A … či ty si muž z kráľovstva sna?
Zapečatený
pár v chráme snov?
Chrám … bez odpovede?
Alebo sme
len obete v reťaziach bohov?
Sen
sa prebúdza do nového rána.
Topí sa v oblakoch.
Ale … v očiach vlády
sťa mocná „OBRUČ LÁSKY “
A víťazí
na oboch stranách.
Počúvam vzácnu melódiu hlasu.
Zasnená žena má bujnú fantáziu,
,,Ty bohyňa zázrakov.
Pre to …
Pýtam sa aj na tvoj hlas,
kým sa sen
nerozplynie v sile nočnej hmly.

Preto …
aj ja sa ťa pýtam, mladý muž …
z Kráľovstva moci môjho sna.
Pýtam sa … aj sudcov
z Kráľovstva tisíc a jednej noci,
… a možno pravý Boh?
Odpovedzte raz.
EROS,
ty – boh mocnej lásky
Poznáš naše volania!
Náš volajúci hlas.
Už skoro sa
odpovede dočkáte.
V mojom, tvojom srdci
zvonivá HUDBA ozýva sa.
Zvučí jak rozbúrené more
v snivých výpovediach.
A tak …
Stanete sa … zázrakom lásky.
V mojom a tvojom srdci žijeme
ako verní “HRDINOVIA”
Aj keď … len
v plachých
rozprávkových snoch

TÚŽBA
o nočnom zdaní
Túžbu
v obraze očí nosím.
A či to sa mi len zdá?
Nemám ten pocit.
O vzácnej vlasti premýšľam.
O “ PLACHETNICI “
O MORSKEJ VÍLE nočnej.
Zdá sa …
Vášnivá láska na prvý pohľad
zjavila sa v snivom oku mi.
Moje, tvoje … oči spia…
a čo ja ?
A ja, stále snívam ten spanilý sen.
Sním a sním sen.
O prvej láske,
o prvom vrúcnom objatí.
O nežných bozkoch.
O sladkom voňavom slove.
O domácom koláči.
O kalichu božského vína.
O chutnom čerstvom ovocí v záhrade.
O slobode duše.
Aj ty … veľká BOHYŇA,
aj ty sníš?
Ty …
nezabudnuteľná ATÉNA
Bohyňa múdrosti,
ODVAHY a INŠPIRÁCIE?
Áno.
Ty si
veľká bohyňa každého smeru.
Bohyňa
Práva a spravodlivosti.
Bohyňa veľkého UMENIA si.
Či remesiel aj azda?
Zručnosti,
ale i smutných vojen.

Hovor … rozprávaj sa – so mnou,
pani zlatá, mocnosť velikého sveta.
Ctíme si
tvoje láskavé slová, objímania.
Aj ty stojíš za OPONOU
a ukradomky skúmaš svet?
A či aj ty sa za oponou strácaš?
Skúmaš sveta let ?
Vzhliadaš za oponov, tajne lety vari?
ideš po stopách tajomného sna sveta?
Nikdy nedovoľ …
ty bohyňa veliká … uvidieť…
Hrozné muky svetadiela,
čo si vdiali uzrela.
A či je to len smutný … ” SEN ” ?
A či nočná mora v sieti oceána?
V paláci morskej VÍLY sídliš azda?
A či …
nezodpovedaná otázka ti blúdia
mysľou dáke?
Možno … hviezdna šachovnica si.
Alebo skôr len snivá
nočná idylka
nočného hviezdneho prítmia?

SPOVEĎ DO MĹKVA
Len tak
úvaha blúdi mysľou..
Pán BOH
diktuje naše životy. Zdá sa.
A ja …
konám svojimi skutkami
kadečo.
Skúmam „ POCIT “.
Skúmam emócie,
obrazy, či smietky z histórie
skúmam.
Nechýbajú mi slová.
Nechýbajú mi pravé perly činov.
Vlastne – nič mi nechýba.
Ani nič zo slov.
A tak …
V tichosti snívam
o láske,
o domove,
o slobode,
o bohatstve sveta.
Blahobyte.
Pokore.
Hľadám ” MIER “!
Nájdem ho
doma, či vo svetle sveta?
Ticho v priestore.

PRIESKUM
Pozorujem
starobylý hrad.
A pýtam sa … koho osloviť
v tajomnej prírode?
Kto tu sídlo má.
A či kameňa spýtať sa mám?
Toho chladného kameňa vari?
Čo dýcha chlad?
Pýtam sa znova, ale v tichosti…
A čakám na odpoveď.
Zasa chcem niečo nové počuť.
Veď …
to plaché tiché ticho je až hnusné.
Zlé!
Mám sa naňho hnevať snáď?
Mĺkve je. Nehovorí.
Nie a nie!
Svet mi asi nerozumie.
Viem to…
každý človek na svete
občas vysloví mĺkve slová,
a premýšľa bez slov.
V duchu si
prenajímam tiché slová
bez toho,
aby prišla odpoveď.
Aj ja… aj ty…
v tom šialenom tichu ticha
bojujeme slovami.
Ba až bojím sa.
Povedz mi niekto, ty alebo ty…
o čo ide v tom jednoduchom slove.
Milujem,
sloboda ťa čaká!

LÁSKA
Verím.
Láska na celom svete
prežije!
S hrejivou túžbou .
zamotanou do klbka ticha ožije.
A tak … sen naplní sa.
Snívajme ten vzácny sen.
SEN o živote.
Žiadne samopaly už
žiadne vojny.
Nech sa vytratia.
Snime ten DAR o sne si.
Žiť s láskou a bez zábran.
A tak, žime …
len vzácny život v slobode
V slobode slova,
života,
zdravia a lásky boja.
Tancujme od radosti.
Tešme sa!
Neplačme od bolesti.
Neodcudzujme svet boja.
Hoc je taký svet len a len
“ ZLÝ RADCA ZMIEN “.
Dočkáme sa PREMIEN!

DRAHOKAM MYSLE
Neprestávam …
hovoriť sám so sebou.
A či som sa
zbláznila, zbláznil?
Myslím … že
vo voľnej škrupinke
slová sa razom hromadia.
A ja – skrývam v skrinke ticha
rovnako tie mĺkve tiché správy.
Zo svetadiela.
Z krajiny boja.
Z trblietavej truhlice svetla.
Z kalicha slobodného kraja.
Jeho úrody.
Slová sa prelínajú vetrom.
Sú nepredvídateľné.
Mlčia.
A ja – ty …
Túžobne mlčky hľadám
poklad vzácny – ten svoj …
Volajú sa …
Poklady predkov.
Moji vnútorní svedkovia to sú.
“ Rodokmeň. “

ÚSPECH – si “TY “
Úspech
je mocným kľúčom k duši.
Objavené
dôverné kormidlo.
Drieme
v každom z nás.
Niekedy ožije sen
o úspechu
už v kolíske osudu.
Zatiaľ spí, a drieme
ako uschnutý kvet
v kráľovstve zázrakov?
Úspech začína odvahou.
A … dvere sa mne, tebe otvoria.
To je ten
správny kľúč osudu?
Je to to
pravé osudové zrkadlo duše?
KORMIDLO?
Tajomstvo zamknutého kľúča?
Len … je potrebné
otočiť správnym smerom.
Doprava?
A či doľava?
Len odvahu treba nájsť.
V sebe. V tebe.
A za tým stojí veru …
tvrdá skalopevná drina!
Ver alebo never…
uveríš a uvidíš zázrak.
Koniec koncov,
každý z nás je nútený prijať
úspech.
I bez NOTÁRA.
Ten pravý skvost sa núka
sťa perla. trblietavá.

Ten náš.
Sen ožíva.
Je ako tajný dych kľúča
v idylickom sne.
Talent a odvaha dávajú
veľké „PLUS“.
A razom
perla sna v jej dlani sa trblieta.
Ožíva.
Dôkazom sa stáva.
Darček“ prichádza.
Opojenie z výsledku práce.
Úspech je … “JAR”!
Priamy výsledok tvrdej práce.
Potešenie.
ÚSPECH je
pozitívnym výsledkom
trpezlivého úsilia driny boja.
DEJA. SNA.
Či divadla za OPONOU?
Ľudia totiž musia ‚neustále …
HĽADAŤ‘
nielen lásku, šťastie,
ale aj úspech
Ani … zlato,
ani striebro
ani najvzácnejšie perly sveta.
Nič vzácnejšie nenahradia.
Avšak … nemýľ myseľ
… Ty … či Ty …
Bez “TALENTU”
sa aj snaha o uspech udusi.
“NEPOMÔŽE NIČ !”

TICHO
Je to …
slobodný stav mysle
bez zvuku slova azda?
A či … odmena pre dušu?
Alebo to mĺkve ticho,
čo si bez rozmýšľania v priestore blúdi?
A či …
Stráca dej?
V ušiach mi zvoní – sťa zvon …
A razom … čujem šum!
Zvuk zvončeka
cez tichosť svetla razom prediera. sa.
A ja … ?
Otvorím dvere domova.
Vstupujem do izby. Jednej. Druhej.
Vidím steny navôkol.
A čo tam?
… len a len môj tieň sa pretĺka.
Plynie čas.
Len ozvena ticha sa mi prihovára.
A ja – pozerám vdiaľ.
Pozerám ja – ty
na mĺkve dvere, steny, izby,
kozub otvorený.
A pýtam sa seba.
Avšak zdá sa mi,
že odpoveď z toho mĺkveho ticha
na otázky neprichádza.
Dostanem ich niekedy?
A či v otáznikoch poblúdili?
Neustále sa rozprávam
a hanblivo sa pýtam stien.
Pozerajú na mňa.
Mlčia.
… sú bez ozveny žiaľ …

OVOCIE SLOBODNEJ VOLE
Doba je zlá.
A či vari len OVOCIE
SLOBODY zmizlo z regála?
Jazykom slobody
naďalej hovorím slová.
A či v archíve doby nevidím
PRÍKLADNÉ SLOVÁ?
Tie … bez významu pojmu.
Sú ako trpké ovocie.
Je potrebná zmena!
A ovocie slova
zmeniť na chutné,
Či sladké koláče z kuchyne.
Sú to PERLY SLOVA!
Myšlienky
sa strácajú povetrím.
V budove mocného hradu PRAVDY.
Nik ma asi
v tom hluku vetra nepočuje.
A tak – snažím sa.
nosiť silnú vieru vo svojom srdci.
A naďalej veriť
v spravodlivého Boha.
Už mi nič nechýba …
hoc …
slová sa neraz tlačia za horizont.
I slzy radosti
sa prebudili zo spánku.
A či ich už prevetral snem slova?
Verte, že národ ožije.
A bude to rozprávka krátka.
Uzrieme!

KRÍŽOVKA
Lúštim
krížovku sveta. Sama, sám.
Správy, históriu hľadám v pere priam.
V podivnej odpovedi kochám sa.
V tichosti ducha kričím … a …
voláme po slobode.
Volám ja – ty armádu,
Hoc v slove plachom.
S odkazom,
nech zachráni svetlo sveta!
Bohužiaľ… nikoho nepočujem.
Ani ty, ani ja.
Mĺkvo je zrazu všade navôkol.
Musím len kričať?
A či dľa príkazov len ticho byť?
Plač razom
prerýva dej scenára doby.
A zrazu ticho.
Znova všetko bez slov.
Pozorujeme vládny dej navôkol.
Pozeráme sa na svoj vlastný tieň.
Sťa by omdlel?
V budove mocného hradu PRAVDY.
Nik ma asi

Myšlienky
sa však strácajú povetrím.
Znova všetko bez slov.
Pozorujeme vládny dej navôkol.
Pozeráme sa na svoj vlastný tieň.
Sťa by omdlel?
Myšlienky
sa však strácajú povetrím.
V budove mocného hradu PRAVDY.
Nik ma asi
v tom hluku vetra nepočuje.
A tak – snažím sa.
nosiť silnú vieru vo svojom srdci.
A naďalej veriť
v spravodlivého “ BOHA “

PREJAV LETU
Ach – ty
naša sloboda,
prečo si sa razom stratila?
Pierko, to pierečko
… ÚSPEŠNEJ DOBY …
Zaleť a drž sa pevne.
Zaleť si niekam do vyššej méty sveta.
Zotrvaj … v tej vzdialenej diaľke,
a svet preskúmaj.
A čo
v takom zvláštnom vetre sa dá?
Už nestačia len výčitky v slove.
A tak …
V tichosti
napísala, napísal som
list o slobode sveta.

ODKAZ
Chcem poslať svetu ODKAZ.
písaný pierečkom slobody
v tichosti vetra.
Ale s výsledkom …
hovoriť nahlas.
Pozerám …
a ponáram sa do svojich snov.
Posielam semienko
neznámej vzácnej myšlienke.
Kým ona si mlčí
v tom kráľovstve svojom.
S odkazom
Nech pevne zakorení sa jej strom.
A vyrastie ako “ VZOR “.
Hľadám význam slova
Nachádzam ho?
Zdá sa, že zatiaľ nie!

PAVUČINA DOBY
Tkám …
pavučinky vlastnej mysle.
A či …
lietam za oponou
priamo v divadle doby?
A tak v mysli …
myslivec doby
mysli …
A poctivý príbeh kúzli.
Vylúšti ktosi vo víre
sveta
tú šachovniczu zmýlenú?
Vykúzli mudrc VZORY …
vo vlastnom zrkadle,
Vyčaruj …
Ten vlastný. Bohatý príbeh.
Avšak v inom šate.

MOJEJ DRAHEJ MAMIČKE
Kto spočíta
tvoje starosti, bolesti a
strastI!
Úzkosti a slzy prebdených nocí?
Kto prepláva nedozierne more
tvojej hlbokej lásky!
Ach … koľko si si pre mňa vytrpela?
A – ja denno-denne ráňam tvoje srdce.
No – dosť bolo bolesti.
Z každej strany.
.
Odteraz každý deň prinesiem
k tvojim VERAJÁM …
kvety a ruže radosti.
Kvety poslušnosti.
Kvety oddanosti.
A … vonné RUŽE LÁSKY!
Prinesiem ich rád, rada …
s veľkou láskou pre Teba!
Moja najmilšia,
moja
najdrahšia “ MAMIČKA “ na svete.
A preto z lásky k tebe moja najmilšia …
nech zrie v Tebe krása a rozvíja sa jak
mocný rozvetvený “ STROM “ v obraze.
Nech Ti život vonia
a žijje, jak lupeň RUŽE!
A vonia tvojim celým životom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *